Blog

Čím právě v GuardWings žijeme

Proč absolvovat zkoušky?

Přidáno: 04.03.2012 12:00 | Autor: Lubor Chmelař

Proč je potřeba složit zkoušky odbořné způsobilosti pro PK Strážný a Detektiv koncipient?

Dne 1. 1. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění legislativa v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky. Částí dvanáctou, článkem XVIII citovaného zákona byla provedena i novela živnostenského zákona. Nově zařazené ustanovení § 6a se zabývá rozsahem činností zařazených do dvou nových koncesovaných živností "Ostraha majetku a osob" a "Služby soukromých detektivů" a speciální právní úpravou stanovící kritéria bezúhonnosti pro provozování uvedených koncesovaných živností.

Nepotřebujete zkoušku odborné způsobilosti právě Vy?

Činnost ostrahy majetku a osob a činnost služeb soukromých detektivů je v České republice regulovaným povoláním, pro jehož provozování je potřebné živnostenské oprávnění pro koncesované živnosti „Ostraha majetku a osob“, případně „Služby soukromých detektivů“, dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, spadající do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu. Uchazeči o koncesi (podnikatelé, kteří již předmětné živnosti provozují) musí splnit požadavky na odbornou způsobilost v souladu s přílohou č. 3 živnostenského zákona. Podnikatel musí rovněž zajistit, aby tyto činnosti vykonávaly pouze osoby (zaměstnanci) splňující podmínky odborné způsobilosti stanovené v příloze č. 5 živnostenského zákona.

V případě, že:

  • uchazeč o koncesi pro živnosti „Ostraha majetku a osob“ nebo „Služby soukromých detektivů“ (podnikatel již provozující tyto živnosti) nesplňuje dosaženým vzděláním podmínky odborné a jiné zvláštní způsobilosti definované v příloze č. 3 živnostenského zákona,
  • zaměstnanec držitele koncese pro živnosti „Ostraha majetku a osob“ nebo „Služby soukromých detektivů“ nesplňuje dosaženým vzděláním podmínky odborné a jiné zvláštní způsobilosti definované v příloze č. 5 živnostenského zákona,

může absenci vzdělání nahradit tím, že živnostenskému úřadu předloží osvědčení o odborné způsobilosti vydané oprávněným zařízením.

Osvědčení o odborné způsobilosti mu bude vydáno po úspěšném vykonání zkoušky s obsahovou náplní stanovenou v kvalifikačních a hodnotících standardech pro profesní kvalifikaci „strážný“ (živnost „Ostraha majetku a osob“) nebo profesní kvalifikaci „detektiv koncipient“ (živnost „Služby soukromých detektivů“). Tato osvědčení nejsou dle současné právní úpravy nijak časově omezena a to jak pro samotné podnikatele (resp. jejich odpovědné zástupce), tak i pro jejich zaměstnance.

Zkouška odborné způsobilosti se koná před autorizovanou osobou, která získala autorizaci dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.